mandag 23. mars 2009

Svinsaas, Anne Mari: Arven fra Nyplassen. Orklaposten Forlag, 2009.

Nyplassen er ei setergrend uti Seterdalen i Sør-Trøndelag. Følger du veien fra Hovin i Gauldal til Midtskogen i Meldal, passerer du denne grenda. I gamle dager lå det en smeltehytte her. Malmen fra gruva på Løkken ble smeltet her fra ca 1650 og framover. Det er fra miljøet rundt denne smeltehytta Anne Mari Svinsaas har lagt handlingen i sin roman Arven fra Nyplassen. Som "innfødt" er det artig å lese denne boka. Mange av stedene kjenner jeg fra barndommen, og språket i dialogene er Meldals- og Løkken-dialekt. Noen av personene i boka kan også identifiseres, selv om handlingen er ren diktning. Anne Mari Svinsaas skriver lett og godt, så til tross for at boka er på 321 sider, er det en lettlest historisk roman.

tirsdag 10. mars 2009

Falkberget, Aasta: Far og mor i unge år. Asch. 1971

Jeg har lest bøker skrevet av Johan Falkberget, besøkt Ratvolden i Rugeldalen ved Røros og hørt foredrag om dikteren, men det var interessant å møte ham i datteren Aasta sin bok om foreldrene. De bodde i Oslo under barnas oppvekst, fattig på gods og gull, men med mye kjærlighet og glede. Familien hadde ofte besøk av venner i denne tiden. Mora Anna Marie ordnet gjestfritt opp med traktering, og om nødvendig; overnattingsplass. Jeg har stor sympati med Falkbergets kone. Hun fikk ingen god velkomst av sin svigermor på Ratvolden da Johan presenterte henne for foreldrene, og bedre ble det ikke etter hvert heller. Svigermora hadde store nerveproblemer og tenkte bare på seg selv. Likevel gav ikke Anna Marie opp, men gjorde så godt hun kunne for sine svigerforeldre så lenge de levde. Tungsinnet kunne nok prege Johan Falkberget også til tider, men Aasta tegner et svært hengivent og vakkert bilde av far sin. Han var i gang med å skrive "Den fjerde nattevakt" da mor hans døde. De flyttet da til Ratvolden.
Aasta har skrevet enda en bok om foreldrene. Den skal jeg lese senere. Hun skriver lett og engasjerende. Det har hun nok etter sin far.