tirsdag 19. februar 2008

Jungersen, Christian: Unntaket. Aschehoug 2006

Forfatteren ble født i København 1962. Han debuterte i 1999 med romanen "Krat". "Unntaket" er hans andre roman, men den første på norsk. Jeg gleder meg allerede til nye bøker fra hans hånd.

"Unntaket" handler om venninnene Iben og Malene som sammen med kollegene Anne Lise og Camilla arbeider på "Dansk senter for Informasjon om Folkemord". Boka er en besettende historie om kjærlighetens og ondskapens mange forkledninger. Etter hvert som historier fra fortiden og privatlivet dukker opp, viser arbeidsplassen seg å være en arena for sjikane og kamp på liv og død. Mennesker de trodde de kjente, forandrer seg. Anne Lise, som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, forandrer seg på grunn av de påkjenningene hun blir utsatt for, slik at hun begynner å tvile på om virkeligheten er slik hun opplever den. Camilla, som tilsynelatende unnviker all konfrontasjon og unnlater å støtte den som blir mobbet, har selv blitt alvorlig mobbet gjennom hele barndommen. Og de to venninnene, hvem er de egentlig? Tilsynelatende er de flinke informasjonsarbeidere, men en kan undre seg over hvordan de ser på sine egne handlinger.

Både Iben og Malene mottar drapstrusler på epost. Hvem har satt dem på dødslisten sin? Er det krigsforbrytere som truer dem på grunn av deres arbeid mot folkemord? Eller er de fra en av kollegene? Mistanken går i forskjellig retning etter som handlingen skrider fram. Det er spenning på flere plan og til slutt er det ingen klar avsløring; - eller er det det?

Boka anbefales!