mandag 23. mars 2009

Svinsaas, Anne Mari: Arven fra Nyplassen. Orklaposten Forlag, 2009.

Nyplassen er ei setergrend uti Seterdalen i Sør-Trøndelag. Følger du veien fra Hovin i Gauldal til Midtskogen i Meldal, passerer du denne grenda. I gamle dager lå det en smeltehytte her. Malmen fra gruva på Løkken ble smeltet her fra ca 1650 og framover. Det er fra miljøet rundt denne smeltehytta Anne Mari Svinsaas har lagt handlingen i sin roman Arven fra Nyplassen. Som "innfødt" er det artig å lese denne boka. Mange av stedene kjenner jeg fra barndommen, og språket i dialogene er Meldals- og Løkken-dialekt. Noen av personene i boka kan også identifiseres, selv om handlingen er ren diktning. Anne Mari Svinsaas skriver lett og godt, så til tross for at boka er på 321 sider, er det en lettlest historisk roman.