fredag 30. januar 2009

Weiseth, Einar: Høgsongen : forteljingar frå Verdal 1937-1949. Eget forlag, 2008

Einar Weiseth fortel om oppveksten sin i Verdal frå 1937-1949. Han opplevde verdskrigen som gut, og vi får høyre om korleis familien greidde seg gjennom vanskelege tider. Såleis er boka velegna for skoleelever som skal undersøke korleis det var å vekse opp i Verdal i krigsåra.