lørdag 30. januar 2010

Joya, Malalai: Kvinne blant krigsherrer, Afghanistans modigste stemme. Spartacus, 2009

Jeg har lest Malalai Joyas bok fra dagens Afghanistan og jeg er rystet. Jeg har trodd av Vestens "støtte til Afghanistan" med bistand og soldater har vært til det beste for dette tragiske landet, men nå er tvilen sådd. Jeg er opprørt. Kan en politikk som er så velmenende som det den norske regjering fører overfor Afghanistan være så feil?
Boken er skrevet av kvinneaktivisten Malalai Joya, en ung afghanistaner som ble valgt inn i nasjonalforsamlingen av befolkningen i Farah-provinsen, men som ble kastet ut fra dette da hun tok til orde for at alle krigsherrene som satt i samme forsamling burde stilles for retten for krigsforbrytelser. Hun har siden flyttet fra sted til sted og lekt katt og mus med fiendene sine for ikke å bli drept. Forholdene i Afghanistan har aldri vært verre enn de er idag, til tross for nærværet av mange tusen NATO-soldater og soldater fra USA. Jeg tror tiden er moden for å revurdere landets politikk i dette tragiske området.