tirsdag 20. januar 2009

Enger, Cecilie: Himmelstormeren . en roman om Ellisif Wessel. Gyldendal, 2007.

Jeg har lest den gripende fortellingen om Ellisif Wessel. Den anbefales på det varmeste. Ellisif Wessel ble født i 1866 og hadde alle muligheter til å leve et behagelig og beskyttet overklasseliv. I stedet engasjerte hun seg for den fattige arbeiderklassen i landet. Med kamera og ord dokumenterte hun elendigheten blant de aller fattigste. Hun ble en glødende aksjonist og revolusjonær. I tillegg til Ellisifs kamp for rettferdighet følger vi hennes personlige kamp: mot utstøtelsen, mot tvilen, mot sin egen sorg. Hun hadde til slutt bare noen få trofaste venner og meningsfeller, blant dem Johan Falkberget. Han hadde også sett hvordan "storkapitalen" utnyttet fattige gruvearbeidere for egen profitt. Himmelstormeren er en tankevekkende bok om et helstøpt menneske.