mandag 15. juni 2009

Mjåset, Ghrister: Legen som visste for mye. Gyldendal, 2008.

Dette er en "annerledes" legeroman fra Hitra. Mads Helmer kommer som legevikar til øya og oppdager fort at her har det skjedd og her skjer det uregelmentære ting, både på stedets legekontor og blant lovens håndhevere, men også blant befolkningen forøvrig. På Hitra er det et stort lakseslakteri som eksporterer store mengder laks til utlandet. Dette medfører mange sesongarbeidere og stor trafikk av trailere ut og inn på øya.
Christer Mjåset har vært lege på Hitra og kan derfor beskrive forholdene veldig troverdig. Som leser har jeg ingen vanskeligheter med å tro at dette er sant, hvilket det jo ikke er. Det er en roman. Absolutt leseverdig!