søndag 10. januar 2010

Øien, Frode Sander: Speed til frokost. CappelenDamm, 2009.

Jeg har lest Frode Sander Øien sin roman "Speed til frokost". Det var en interessant opplevelse. Jeg stusset allerede fra starten av: de numrerte kapitlene kom ikke fortløpende men tilsynelatende hulter i bulter. Boken starter med kapittell 7, fortsetter med kapittel 16, 15, 6, 26 og 25. Vi hopper framover og bakover i hovedpersonen Nikolais liv og det har tydeligvis en hensikt. Det er en gripende menneskeskildring fra et for meg ukjent mijlø. Øien skriver meget godt. Jeg skal lese hans bok "Fantastiske Pepsi Love" siden.