torsdag 29. mai 2008

Can, Mustafa: Tett inntil dagene. Cappelen 2008.

Mustafa Can har skrevet en gripende bok om sin mor. I 1970 kom han sammen med sin familie som flyktning til Sverige fra Kurdistan. Han var da en liten gutt. Faren hadde reist flere år tidligere og moren hadde tatt seg av sine åtte barn i en liten fattig landsby. Å flytte til Sverige ble en stor omstilling for dem alle, spesielt ble integreringen vanskelig for moren. Mustafa forteller om livet både før og etter flyttingen. Først da moren ble alvorlig syk og døde i 2005 fikk han behov for å vite "sannheten " om sin mor. Han innså hvor lite han visste om henne, selv om hun levde tett inntil ham, tett inntil hver dag i hans 35 årige liv.
Mustafa Can er journalist i Sverige. Dette er hans første bok.