tirsdag 27. juli 2010

Kepler, Lars : Hypnotisøren. Cappelen, 2010.

En mann blir funnet drept i en garderobe på idrettsplassen i Tumba utenfor Stockholm. Hans kone og datter blir funnet drept i familiens rekkehus. Men sønnen overlever til tross for omfattende skader, og ligger bevisstløs på sykehus. Kriminaloverbetjent Joona Linna overtaler legen Erik Maria Bark til å hypnotisere sønnen for å finne ut hva som egentlig skjedde i rekkehuset den kvelden. Det kan se ut som at noen ønsker å utslette hele familien, og det finnes en eldre datter som ikke bodde hjemme. Til tross for at Erik Maria Bark har lovet å aldri bruke hypnose i behandlingsøyemed, går han med på å hypnotisere sønnen i familien for om mulig å finne morderen før morderen finner datteren.
Dette er første bok i en ny serie og jeg ser fram til oppfølgeren. Den er skikkelig spennende.