tirsdag 11. mars 2008

Tiller, Carl Frode: Innsirkling. Aschehoug 2007

Carl Frode Tiller (f.1970) debuterte i 2001 med "Skråninga", en gripende fortelling om en ungdomsforbryter. "Innsirkling" er også intenst gripende. Boka handler først og fremst om tre unge menneskers liv; - Jon, Silje og David . Når boka starter har David mistet hukommelsen. En avisannonse oppfordrer nære og bekjente til å skrive brev til ham, for å gi ham minnene tilbake. Jon, Silje og stefaren Arvid bestemmer seg for å svare. Brevene gir dem en anledning til å fortelle om sine egne liv, samtidig som de sirkler inn Davids historie. De forteller om konfliktfylte liv, feilslåtte ambisjoner og ensomme lengsler i det moderne Norge. Her er det ikke mye å le av.
Carl Frode Tiller har en spesiell måte å fortelle en historie på. Samtalene er veldig fortettet med korte, ofte ufullstendige setninger. Han skriver på nynorsk.