torsdag 12. november 2009

Lanes, Laila: Skynd deg å elske. Kagge, 2009.

Denne boken handler om Jan Henry T. Olsen, politikeren fra Tromsø som fikk Alzheimer 51 år gammel. Den er skrevet av hans kone, journalisten Laila Lanes, og beskriver hvordan Alzheimer arter seg og hvordan det er å leve sammen med en person som måned for måned mister hukommelsen. Dette er boken alle bør lese for å stå bedre rustet den dagen en selv blir pårørende til en person med sykdommen Alzheimer, eller for i ettertid å forstå bedre hvor ille det var å være rammet av denne sykdommen.