tirsdag 10. mars 2009

Falkberget, Aasta: Far og mor i unge år. Asch. 1971

Jeg har lest bøker skrevet av Johan Falkberget, besøkt Ratvolden i Rugeldalen ved Røros og hørt foredrag om dikteren, men det var interessant å møte ham i datteren Aasta sin bok om foreldrene. De bodde i Oslo under barnas oppvekst, fattig på gods og gull, men med mye kjærlighet og glede. Familien hadde ofte besøk av venner i denne tiden. Mora Anna Marie ordnet gjestfritt opp med traktering, og om nødvendig; overnattingsplass. Jeg har stor sympati med Falkbergets kone. Hun fikk ingen god velkomst av sin svigermor på Ratvolden da Johan presenterte henne for foreldrene, og bedre ble det ikke etter hvert heller. Svigermora hadde store nerveproblemer og tenkte bare på seg selv. Likevel gav ikke Anna Marie opp, men gjorde så godt hun kunne for sine svigerforeldre så lenge de levde. Tungsinnet kunne nok prege Johan Falkberget også til tider, men Aasta tegner et svært hengivent og vakkert bilde av far sin. Han var i gang med å skrive "Den fjerde nattevakt" da mor hans døde. De flyttet da til Ratvolden.
Aasta har skrevet enda en bok om foreldrene. Den skal jeg lese senere. Hun skriver lett og engasjerende. Det har hun nok etter sin far.